Thiệp cưới mẫu DQ2023PLASTIC

Thiệp cưới 2k5 - 3k5

Mã: DQ2023PLASTIC

Kích thước: Quy cách đóng gói Bao thư xấp 100, phôi xấp 100

 

Giá: Liên hệ
THÔNG TIN CHI TIẾT

Bao thư Giấy nhuộm - F230gsm Giấy Mỹ Thuật, Thơm (khuôn bao thư mã H, khổ thành phẩm 180x125mm)
Bộ lót , F230gsm gồm 2 tờ lót báo + mời